CHÀY ĐỘT LỤC GIÁC

  • Chày đột lục giác, ty đột lục giác.
  • Với độ cứng cao từ 60 – 67 HRC phù hợp cho nhiều ứng dụng đột.
  • Độ chính xác cao tới 0.002mm
  • Ngoài quy cách chuẩn, vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Model: ALG series