Chày tạo lỗ lục giác

  • Chày tạo lỗ lục giác M2 đến M19.
  • Vật liệu chày : M42 (SKH59), độ cứng : 57 HRC
  • Phủ TiCN : chống mẻ cạnh và bền nhiệt
  • Phù hợp cho các ứng dụng dập nóng tạo hình lục giác như bulong, tăm xe đạp…..