DIN ISO 2338 DOWEL PINS – CHỐT PIN TRỤ THẲNG

  • DIN ISO 2338 Dowel pins – Chốt pin trụ thẳng DIN ISO 2338
  • Đường kính D : 0.8 – 50 mm
  • Chiều dài L : 2-200 mm
  • Độ cứng: 125 HV30 ~ 245 HV30
  • Vật liệu : Austenitic stainless steel A1 According to ISO 3506-1, Hardness 210 HV30~280 HV30
  • Cách đặt hàng : ISO 2338 d-h8 x L, ví dụ : ISO 2338 10-h8 x 300.