MŨI TARO RÃNH THẲNG, RÃNH XOẮN – HSS CO 5%

  • Mũi taro rãnh thắng, rãnh xoắn, ATC series : M3 -M30
  • Vật liệu : HSS Co 5%
  • Độ cứng : 65-68 HRC
  • Cách đặt hàng :
    • Rãng thắng : ATCT-Mx  x là cỡ ren từ M3-M30.  ví dụ : ATCT-M5
    • Rãnh xoắn  : ATCX-Mx  x là cỡ ren từ M3-M30.  ví dụ : ATCX-M5