STRAIGHT PUNCHES – CHÀY ĐỘT ( PHỦ TiCN)

  • Straight punch – TiCN Coating hay còn gọi là chày đột thẳng phủ TiCN, ty đột phủ TiCN
  • Với độ cứng cao từ 60 – 68 HRC phù hợp cho nhiều ứng dụng đột.
  • Lớp phủ TiCN giúp chống nhiệt và sự mài mòn
  • Ngoài quy cách chuẩn, vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Model: H-ASHC series, H-APHC series.