TY ĐẨY BẬC SKH51 – STEPPED EJECTOR PINS

  • SKH51 Stepped Ejector Pins – Ty Đẩy bậc SKH51
  • Vật liệu : SKH51
  • Độ cứng : 58~60 HRC
  • AEHYF, AEHSJF… series.
  • Ngoài quy cách chuẩn, vui lòng liên hệ để được tư vấn.