VAN MỘT CHIỀU – AK series

  • Van một chiều SMC – AK series.
  • Dòng van lưu lượng lớn
  • Van một chiều SMC AK2000, AK4000, AK6000 series.
  • Van một chiều SMC AKH04, AKH06, AKH08, AKH10, AKH12 series
  • Van một chiều SMC AKB01, AKB012, AKB03, AKB04 series.